Moderné stavebníctvo

Spoločnosť TAW je zameraná na stavebnú činnosť v odvetviach pozemných a inžinierskych stavieb. Uvedomujeme si, že stavebníctvo odčerpáva podstatné množstvo zdrojov zemegule. Preto je našou povinnosťou podporovať udržateľnú výstavbu.

Cesta k udržateľnosti

Budovy spotrebujú 40% celosvetovej energie, 17% vody, 25% dreva a až 50 % celosvetových surovín. Ako stavebná firma môžme a musíme minimalizovať túto spotrebu. Preto je pre nás udržateľná výstavba výzvou a ambíciou zároveň.

Lepšie životné prostredie

Budovy generujú 33% emisií CO2. Používanie nových konštrukčných riešení a progresívnych materiálov je odpoveďou spoločnosti TAW na hľadanie nových environmentálne priaznivejších prístupov a riešení.

Naša misia

Poskytujeme služby v oblasti pozemných a inžinierskych stavieb. Naším cieľom je posúvať stavebníctvo smerom k vyššej efektivite a byť ohľaduplní k životnému prostrediu. Moderne koncipované stavby šetria prírodné zdroje a sú citlivo zasadené do spoločensko-kultúrneho ekosystému.

Sme pripravení na zvýšené legislatívne požiadavky v oblasti energetickej efektívnosti stavieb. Dnes projektované budovy už budú kolaudované v čase, kedy budú musieť splniť parametre ultranízkoenergetických budov (energetická trieda A1). To si vyžaduje precízny návrh, projektovanie a realizáciu. Nutná je ekonomická optimalizácia a často aj použitie obnoviteľných zdrojov energie.

Spoločnosť TAW vám poskytne všetky služby potrebné pre splnenie náročných legislatívnych požiadaviek za akceptovateľných ekonomických podmienok.

TAW, s.r.o. je členom Slovenskej rady pre zelené budovy

SKGBC Logo

Spoločnosť TAW má zavedené certifikované systémy riadenia ISO 9001, ISO 14001 a ISO 18001

ISO-9001 ISO-14001 OHSAS